Nieuws Blijf op de hoogte
Dinsdag 26 maart 2024

Een nieuw pensioenstelsel. Wat betekent dat straks voor jou?

Je hebt vast wel eens wat voorbij zien komen over de plannen om het pensioenstelsel te hervormen. Voorheen was het streven van pensioenfondsen om een pensioen aan te bieden van ongeveer 70% van het gemiddelde loon. Deze toezegging verdwijnt met de komst van het nieuwe stelsel. De individuele pensioenpot wordt bepalend. De inhoud van jouw individuele pensioenpot om het moment van pensionering bepaalt voor een groot gedeelte het maandelijkse pensioenbedrag.Het vaste pensioen maakt dus plaats voor een alternatief dat meer neigt naar een variabel systeem. Werknemers krijgen geen vooraf bepaald bedrag, maar hun pensioen hangt af van de beleggingsresultaten van de fondsen en hun eigen inleg of de afdracht van hun werkgever.

Als het goed gaat met de economie en de pensioenfondsen meer rendement uit hun beleggingen halen, werkt dat door in de pensioenen. Maar uiteraard geldt hetzelfde in de omgekeerde richting. Pensioengerechtigden merken het ook als de economie in een dip zit. Met de zogeheten solidariteitsreserve is er een buffer die de eventuele tegenwind op moet vangen. De pensioenfondsen kunnen de hoogte van de pensioenen mee laten bewegen met de economie. Nu is dat nog niet het geval, waardoor pensioenen in de voorbije jaren gelijk blijven terwijl de prijzen wel stijgen. Dat levert een structureel lagere koopkracht op voor gepensioneerden en daar moet de nieuwe pensioenwet dus een einde aan maken.

De pensioenfondsen hebben heel veel geld in kas. Maar van een evenwichtige verdeling van deze totale pot is geen sprake. In het huidige stelsel met vaste pensioenen is de rentestand op het moment van pensionering bepalend voor het maandbedrag dat je de rest van je leven zou ontvangen. Je kunt dus op 1 moment in je leven eenvoudigweg pech of geluk hebben, maar dat werkt dan de rest van je leven door. Met de nieuwe pensioenwet moet de collectieve pensioenpot plaatsmaken voor miljoenen individuele potjes. Iedere deelnemer betaalt voortaan voor zijn of haar eigen pensioen, in plaats van het collectief. De pensioenfondsen worden bovendien transparanter en bieden inzicht in wat de deelnemers kunnen opbouwen.

Waarom is een nieuwe pensioenwet nodig?

De nieuwe wet moet de ontstane scheefgroei in de 21e eeuw voorkomen, als gevolg van de demografische ontwikkeling van Nederland. Nu de babyboomgeneratie met pensioen is, is de groep werkenden relatief laag en de groep gepensioneerden relatief hoog.

Bovendien is het huidige pensioenstelsel gebaseerd op een verouderd arbeidsmarktmodel, met jarenlange dienstverbanden bij dezelfde werkgever als norm. Maar tegenwoordig is het een stuk normaler om een baan in een andere sector te nemen, waardoor je bij een ander pensioenfonds terechtkomt. Zelfstandigen, freelancers en uitzendkrachten moeten bovendien ook een pensioen op kunnen bouwen.

Wat zijn verder de belangrijkste veranderingen?

AOW leeftijd stijgt minder hard

Met ingang van 2020 stijgt de AOW-leeftijd minder hard. De AOW-leeftijd blijft wel gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. 

Extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen

Met het pensioenakkoord krijgen deelnemers een extra keuzemogelijkheid. Deelnemers kunnen eenmalig (maximaal 10%) een bedrag in 1 keer uit laten betalen. Dit wordt een wettelijk recht. Alle pensioenuitvoerders moeten dit aanbieden.

Afspraken voor vervroegd pensioen

Werkgevers en werknemers kunnen vanaf 2021 tot en met 2025 afspraken maken over vervroegd uittreden. Het kabinet steunt dit door een tijdelijke versoepeling van de belasting op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU)

Verlofsparen

De fiscale ruimte om verlof op te sparen is vergroot van maximaal 50 naar maximaal 100 weken. Werknemers kunnen – in overleg met werkgevers – bepalen of ze dit extra verlof bijvoorbeeld inzetten voor vervroegde uittreding, een sabbatical of om- en bijscholing.

Partnerpensioen wijzigt

Er komt maar 1 soort partnerpensioen. Dit nieuwe partnerpensioen wordt verzekerd met een risicoverzekering. Dat betekent dat de partner een uitkering krijgt, als iemand overlijdt terwijl de overledene deelnemer was in een pensioenregeling. Deelnemer zijn betekent dat iemand geld betaalt of betaald heeft voor een pensioenregeling. Er mag maximaal een bedrag van 50% van het salaris worden verzekerd voor partnerpensioen. Voor deelnemers is het hierdoor duidelijk welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden.

Vragen? Wij helpen je graag!

Wij kunnen ons voorstellen dat een deel duidelijk zal zijn, maar dat het soms onduidelijk is hoe het nu straks precies voor je uitwerkt. Bij sommige keuzes blijft het ook maatwerk. En niet alles rondom de pensioenwet is al 100% duidelijk. Heb je behoefte om jouw pensioensituatie eens tegen het licht aan te houden neem dan gerust contact met ons op!