Vermogensadvies Hoe gaat dat in zijn werk bij Dokter & Van Heuven?

Werkwijze vermogensadvies

Ook voor beleggen geldt dat een goede inventarisatie bepalend is voor een duurzaam vermogensadvies. Daarom gaan we graag met je in gesprek over je wensen als het gaat om jouw vermogen. Maar wij vinden het wel belangrijk dat een eerste gesprek kosteloos en vrijblijvend is. En daar nemen wij dan ook graag de tijd voor.

In zo’n eerste gesprek leggen wij uit hoe we precies te werk gaan, en inventariseren we de situatie zo goed als mogelijk. Op basis van die inventarisatie kunnen we vervolgens goed inschatten wat de kosten zullen zijn en tevens de juiste gegevens opvragen voor het opstellen van een vermogensplan.

Tweede gesprek

Hierna volgt het tweede (advies) gesprek, waarbij we alle wensen en doelen hebben verwerkt en de planning volledig hebben voorbereid met de documenten die we van tevoren hebben ontvangen. Ook houden we in het plan rekening met inflatie. Hierdoor kunnen we goed berekenen of je überhaupt wel rendement nodig hebt om je wensen en doelen te bereiken. Als je helemaal geen rendement nodig hebt, kan het zomaar zijn dat we je toch adviseren om te blijven sparen. Beleggen is immers geen doel op zich!!

Vaak zien we dat klanten meerdere scenario’s inzichtelijk willen hebben gedurende dit gesprek. Veel voorkomende scenario’s zijn het deeltijd werken en eerder stoppen met werken: kun je beter je pensioen eerder laten uitkeren, of kun je toch beter interen op je vermogen en het pensioen toch later laten komen? Met onze planningssoftware kunnen we dat mooi inzichtelijk maken en het break-even point berekenen. Hierdoor wordt het makkelijker om keuzes te maken. 

In 4 stappen beleggen met een goed gevoel

Wat kun je verwachten wanneer wij je voorzien van een vermogensadvies? We leggen het graag uit aan de hand van deze stappen.

Bepalen van een vermogensstrategie

Op basis van het gesprek en de diverse scenario’s kunnen we bekijken welke rendementen er nodig zijn. En ook wanneer de gelden weer beschikbaar moeten zijn, op momenten dat er mogelijk inkomenstekorten zijn. We zorgen er altijd voor dat er voldoende geld ‘liquide’ is als dat nodig mocht zijn. En werken standaard met risicoafbouw als je horizon korter wordt. Onnodige risico’s moeten uiteraard worden vermeden.

Bepalen van het risicoprofiel

Beleggen brengt zoals bekend risico’s met zich mee. Het kan zijn dat iemand wil kiezen voor een bepaald rendement, maar niet kan leven met het bijbehorende risico. Zoals velen weten gaan rendement en risico hand in hand en daarom is het belangrijk om dit profiel zorgvuldig te bepalen. Dit risicoprofiel bepaalt dus de verhouding tussen rendement en risico die wij voor jullie vermogen nastreven.

Bepalen vermogensbeheerder

Omdat wij onafhankelijk zijn, kunnen we samen met onze klanten de prestaties, kosten en risico’s van verschillende aanbieders goed met elkaar vergelijken. We werken dan ook met verschillende aanbieders. Omdat alleen de klant ons betaalt en wij niet betaald worden door de vermogensbeheerder, heeft de klant de zekerheid dat wij vanuit volledige onafhankelijkheid werken.

Onderhoud

Samen bepalen we vervolgens de contactfrequentie, zodat het duidelijk is en blijft wat we van elkaar verwachten. En kunnen bijsturen als dat nodig is. Hierdoor kun je beter grip hebben en houden op de haalbaarheid van je wensen en doelen. En daar draait het tenslotte om!

Jouw vermogen, jouw persoonlijke groeistrategie

Geïnteresseerd om hier een keer over van gedachten te wisselen? Wij horen het graag!