Nieuws Blijf op de hoogte
Maandag 8 juli 2024

Box 3 en recente uitspraak hoge raad

Hoe zit dat nu precies met die belasting in box 3? Deze vraag horen we vaak van onze relaties….Het lastige is dat wij het momenteel ook nog niet precies weten. Wat we wel weten is dat de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan op 6 juni over box 3. Wat betekent die uitspraak van de hoge raad over box 3 vermogen nu in de praktijk? Dat proberen we hieronder uit te leggen.

De belasting in box 3 is al langer een heet hangijzer. Het doel zou moeten zijn om het werkelijke rendement te belasten, maar daar zijn de systemen van de belastingdienst nog niet klaar voor. Voor dat zover is, duurt nog wel even. Hoe nu verder?

Vroeger was het simpel, er was een fictief rendement van 4% en daarover werd 30% geheven. Dat ging jarenlang goed, de meeste mensen haalden met gemak de 4% rendement (en vaak meer) dus niemand klaagde. Dat veranderde toen de spaarrente ver onder de 4% kwam en er massaal bezwaar werd gemaakt. De belastingdruk werd toen relatief hoog.

Er wordt tegenwoordig gewerkt met fictieve rendementen voor sparen (1,03%) en overige bezittingen (6,04%) en daar heeft de Hoge Raad nu een uitspraak over gedaan. 

De Hoge Raad oordeelde dat de huidige methoden voor het berekenen van het box 3-inkomen, inclusief de Wet Rechtsherstel en de Overbruggingswet, in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).De kern van de uitspraak is dat alleen het werkelijke rendement op vermogen belast mag worden als dit lager is dan het fictieve rendement. Dit betekent dat zowel gerealiseerde als ongerealiseerde waardeveranderingen van vermogensbestanddelen zoals vastgoed en aandelen moeten worden meegenomen in de berekening van het werkelijke rendement. 

Belangrijke punten uit de uitspraak zijn onder andere:

  1. Werkelijk rendement: De belastingheffing moet gebaseerd zijn op het werkelijk behaalde rendement, inclusief waardeveranderingen van niet-verkochte bezittingen en huurinkomsten. Inflatiecorrecties zijn niet toegestaan, en er wordt geen rekening gehouden met kosten, behalve financieringskosten. 
  2. Geen rentevergoeding: De Belastingdienst hoeft geen rente te vergoeden over lagere aanslagen, tenzij de wettelijke rente de belastingvermindering overtreft, wat praktisch gezien bijna nooit het geval is. 
  3. Toekomstige aanpassingen: Het ministerie van Financiën bestudeert de uitspraak en zal binnen ongeveer acht weken met een nadere uitwerking komen. Belastingplichtigen hoeven voorlopig niets te doen en zullen later worden geïnformeerd als er wijzigingen zijn die hun box 3-inkomen beïnvloeden.

De uitspraak van de Hoge Raad betekent dus een forse aanpassing in het Nederlandse belastingstelsel en kan leiden tot grote budgettaire gevolgen voor de overheid, waaronder een mogelijke terugbetaling van miljarden euro's aan belastingplichtigen.

Als je een aangifte hebt gedaan, zul je altijd een voorlopige aanslag krijgen. Mocht je toch per ongeluk een definitieve aanslag krijgen, maak dan direct bezwaar!

We kunnen het ons goed voorstellen wanneer je nog vragen hebt. Voor ons blijft het ook een belangrijk item, omdat dit veel impact heeft op de wensen en doelen van onze klanten. We zullen jullie blijven informeren als er nieuws is.