Nieuws Blijf op de hoogte
Dinsdag 28 maart 2023

Annuïteiten of lineaire hypotheek, wat is wijsheid?

Wanneer je een hypotheek af gaat sluiten, komt na een tijdje de onvermijdelijke vraag: kies je voor een annuïteiten hypotheek of voor een lineaire hypotheek? Bij beide hypotheekvormen krijg je hypotheekrenteaftrek en los je maandelijks af, maar ze verschillen qua aflosvorm. Hoe kun je nou een goede keuze maken tussen die twee? Wat is het verschil tussen annuïteit en lineair? En wat betekenen beide hypotheektypes voor je maandlasten? Zijn er nog meer mogelijkheden? We proberen het hier uit te leggen.

Annuïteitenhypotheek vooral populair bij starters

Bij een annuïteiten hypotheek betaal je een vast bedrag, dat uit rente en aflossing bestaat. In de loop der tijd ga je langzaam minder rente betalen en meer aflossen.
De voornaamste reden dat starters een annuïteitenhypotheek verkiezen boven een lineaire hypotheek is dat een annuïteitenhypotheek veel lagere bruto / netto maandlasten heeft in de eerste jaren. Soms is de lineaire lening bij aanvang simpelweg wat te duur voor de starter, kijkend naar alle andere lasten en de andere wensen/doelen en/of hobby’s. Het is daardoor soms dus geen optie.

Een annuïteiten hypotheek kost over de gehele looptijd wel iets meer dan een lineaire, maar smeert de maandlasten wel meer evenredig uit over de hele looptijd.
Het nadeel van de annuïteiten hypotheek is dat de netto maandlasten maandelijks stijgen. De bruto maandlasten blijven weliswaar gelijk, maar omdat de rentecomponent van de annuiteit steeds lager wordt, ontvang je langzaam maar zeker steeds minder hypotheekrenteaftrek. Wij adviseren onze klanten daarom ook, als dat kan, om de bruto maandlasten te betalen en de teruggave jaarlijks als een ‘bonus’ te zien, zonder daarvan afhankelijk te worden.

Lineaire hypotheek: vooral interessant als je in de toekomst minder inkomen verwacht

Een lineaire aflossing is een gelijkmatige aflossing over een periode. Je deelt de hoofdsom door de periode en je weet wat er vervolgens afgelost wordt. Het belangrijkste voordeel maar meteen benoemen: bij een lineaire hypotheek wordt vooral bij aanvang sneller afgelost en kost daardoor dus in totaal minder aan rentelasten. Vanaf ongeveer de helft van de looptijd (vaak 30 jaar) wordt een lineaire lening goedkoper dan de annuïteitenhypotheek. Lineair aflossen geeft bij aanvang dus wel hogere maandlasten, zoals eerder benoemd. Toch kiezen veruit de meeste starters voor de annuïteitenhypotheek vanwege de lagere maandlasten bij aanvang. Ze verwachten de stijgende netto maandlasten op te vangen door hun stijgende inkomen.

Toch is lineair aflossen soms de betere keuze. Verwacht je dat in de toekomst je inkomen daalt of je andere kosten stijgen (bijvoorbeeld vanwege een kinderwens)? Dan is het soms juist prettig om in het begin relatief veel te betalen en na verloop van tijd minder. En om dus lineair af te lossen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je verwacht binnenkort minder te gaan werken of met pensioen te gaan.

Alternatieven

Het kan zijn dat de keuze lastig te maken is, omdat er aan beide vormen zowel voordelen en nadelen kleven. Daarom zijn er nog twee alternatieven die we in de praktijk ook wel eens tegenkomen.

1. Annuïteit met extra aflossen

Een andere optie is een annuïteitenhypotheek waarbij je elk jaar extra aflost. Je kunt bij de meeste hypotheekverstrekkers minimaal  10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen. Door het extra aflossen betaal je over de totale looptijd een kleiner bedrag aan rente. Dat terwijl je toch de flexibiliteit hebt om op bepaalde momenten iets minder te betalen door op die momenten niet af te lossen.

2. Combineren van de twee hypotheekvormen
Soms is het simpelweg lastig om een keuze te maken. Want annuïtair en lineair aflossen hebben voordelen en nadelen. Wanneer je de twee aflosvormen combineert, zal de maandlast logischerwijze ergens tussen de twee vormen in liggen. Met als belangrijkste bijkomend voordeel dat de maandlasten heel stabiel blijven over de periode. Soms wordt een ‘vlakke’ maandlast als prettig ervaren. Als dat zo is, kan een combinatie ook een prima keuze zijn.


Ondanks dat we hopen dat dit wat duidelijkheid schept, kunnen we ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen.